الگو کنج، الگوی پرتکرار همه بازارها

اشتراک گذاری این مقاله
طیبه رحیمیان
زمان بروزرسانی این مقاله: 1 سال قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله:
الگو کنج

یکی از الگوهای معروف و پرکابرد تحلیل تکنیکال، الگو کنج است. این الگو ثبات قیمت را نشان می‌دهد. وقتی روندی وارد الگوی کنج می‌شود فشار خریداران و فروشندگان تا حدودی برابر است و به سمت کم شدن می‌رود. به‌همین‌دلیل در ابتدا ارتفاع نوسانات زیاد است اما با نزدیک شدن به انتهای الگو، کم می‌شود.

الگوی کنج، هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی پیش می‌آید. خروجی آن نیز می‌تواند یک روند صعودی یا نزولی باشد. بنابراین اهمیت و کاربرد زیادی دارد. مطالعه این مقاله برای درک بیشتر این الگوی مهم به شما کمک خواهد کرد.

 

الگوی کنج در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کنج یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که هم در دسته الگوهای ادامه‌دهنده جا می‌گیرد هم بازگشتی. اما در اکثر موارد حالت ادامه‌دهنده دارد. روند ورودی به آن می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

شکل آن شبیه دو خط همگراست و روند در داخل آن نوسان می‌کند. وقتی روند قیمت وارد الگو کنج می‌شود نوسانات آن کاهش می‌یابد. از نظر روانشناسی بازار، این الگو نشان‌دهنده مردد بودن معامله‌گران در تصمیم‌گیری است و به نوعی مکث کردن را نشان می‌دهد. اما طول مدت دوام این الگو زیاد نیست و نهایتا یک تا دو هفته دیده می‌شود. اما گاهی تا چند ماه هم طول می‌کشد.

الگو کنج به دو دسته الگوی کنج صعودی و الگوی کنج نزولی تقسیم می‌شود. به‌طور‌کلی، مهم نیست روند ورودی به الگوی کنج چه باشد. روند خروجی از کنج افزایشی، نزولی و روند خروجی از کنج کاهشی، صعودی است.

معمولا جایی که قیمت دچار شکست می‌شود زمانی است که دوسوم از طول کنج را طی کرده باشد. برای پیدا کردن الگوی کنج هرقدر تعداد سقف و کف‌هایی که داریم بیشتر باشد، می‌توانیم الگوی دقیقتری رسم کنیم، اما حداقل نیاز به دو خط مقاومت و دو خط حمایت است.

 

انواع الگوی کنج

الگو کنج دارای چهار مدل اصلی است که بر اساس افزایشی یا کاهشی بودن الگوی کنج و صعودی یا نزولی بودن روند ورودی به آن، تقسیم‌بندی می‌شود.

زمانی الگوی کنج افزایشی شکل می‌گیرد که دو خط همگرای تشکیل‌دهنده کنج، حالت صعودی داشته باشند و در الگوی کنج نزولی خطوط تشکیل‌دهنده کنج، حالت نزولی دارند.

الگوی کنج افزایشی در روند صعودی

الگو کنج

وقتی روند افزایشی وارد الگوی کنج صعودی یا افزایشی شود، در انتها دچار شکست شده و نزول می‌کند. در چنین حالتی، الگو کنج یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

برای تشکیل این الگو لازم است خط روند حداقل دوبار به خطوط تشکیل‌دهنده الگو برخورد کند. اگر برخورد کمتر از دوبار باشد، ممکن است الگوی کنج نباشد ولی اگر بیش از دوبار باشد، با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که الگوی کنج است.

 

الگوی کنج افزایشی در روند نزولی

الگو کنج

اگر روند نزولی وارد کنج افزایشی شود، بعد از شکست خط حمایت دوباره به نزول کردن ادامه می‌دهد. پس در این حالت الگوی کنج یک الگوی ادامه‌دهنده است.

در این حالت نیز مثل حالتی که روند صعودی باشد، لازم است خط روند حداقل دوبار به خط بالایی و پایینی تشکیل‌دهنده الگو برخورد کند.

 

الگوی کنج کاهشی در روند صعودی

الگو کنج

الگوی کنج نزولی با روند صعودی، یک الگوی ادامه‌دهنده است، یعنی روند صعودی پس از خروج از کنج کاهشی، سیر حرکت قبلی خود را ادامه می‌دهد. این الگو نشان‌دهنده تثبیت قیمت است یعنی خریداران فعلا دست از کار کشیده و درحال استراحت هستند.

 

الگوی کنج کاهشی در روند نزولی

الگو کنج

در این شکل، روند نزولی وارد کنج کاهشی که روبه پایین متمایل است شده و در‌نهایت به صورت صعودی از آن خارج می‌شود. در چنین حالتی، الگوی کنج یک الگوی بازگشتی محسوب می‌شود.

برای تشکیل این الگو نیز تماس با دو ضلع الگو کنج، به میزان حداقل دوبار یا بیشتر ضرورریست.

 

چگونه حد سود و زیان را در انواع الگوی کنج تعیین کنیم؟

تعیین حد سود و ضرر در الگوی کنج صعودی و الگوی کنج نزولی، تشابه و تفاوت‌هایی دارند که در ادامه توضیح خواهیم داد:

تعیین حد سود و ضرر در الگوی کنج افزایشی

در الگوی کنج صعودی که روند خروجی همیشه نزولی است حد ضرر و سود به شکل زیر تعیین می‌شود:

  • حد ضرر کمی بالاتر از آخرین سقف قیمتی قرار می‌دهیم که باعث شکست ضلع پایینی الگو شده است.
  • حد سود یا تارگت به سه شیوه تعیین می‌شود:

در روش اول بیشترین فاصله دو ضلع کنج را که همان ارتفاع الگو در ابتدای مسیر شکل‌گیری آن است در نظر می‌گیریم. این میزان ارتفاع را بعد از خروج خط روند از داخل الگو، به‌عنوان تارگت قرار می‌دهیم.

الگو کنج

در روش دوم میزان حرکت نزولی قبل از ورود روند به الگو را اندازه گرفته و همان ارتفاع را به‌عنوان تارگت، بعد از خروج خط روند از الگو در نظر می‌گیریم.

 

الگو کنج

 

  • در روش سوم ارتفاع بین جایی‌که خط روند برای اولین بار با خط پایینی الگو برخورد کرده و جایی‌که برای آخرین بار با خط بالایی آن برخورد داشته را در اندازه گرفته و همین ارتفاع را بعد از نقطه شکست الگو، نقطه تارگت در نظر می‌گیریم.

الگو کنج

تعیین حد سود و ضرر در الگوی کنج کاهشی

در الگوی الگوی کنج نزولی، حد ضرر را کمی پایین‌تر از محل شکست روند و خروج آن از الگو در نظر می‌گیریم.

برای تعیین حد سود نیز سه روش وجود دارد:

  • بیشترین فاصله دو ضلع الگو کنج را که در ابتدای آن است، اندازه می‌گیریم و همین ارتفاع را بعد از نقطه شکست به‌عنوان تارگت قرار می‌دهیم.

الگو کنج

 

  • میزان حرکت صعودی قبل از شروع الگوی کنج را اندازه گرفته و همان ارتفاع را بعد از خروج خط روند از الگو به‌عنوان هدف قرار می‌دهیم.

الگو کنج

 

  • فاصله بین اولین نقطه‌ای که روند با ضلع بالای کنج برخورد کرده با جایی که برای آخرین بار با ضلع پایین روند تماس گرفته را اندازه گرفته و پس از خروج روند از الگو، همین مقدار را هدف قرار می‌دهیم.

الگو کنج

 

تفاوت الگوی مثلث و کنج

  • در الگوی کنج باید سقف و کف الگو واضح باشند و به همین منظور حداقل نیاز به چهار نقطه است. اما در تشکیل الگوی مثلث نیازی نیست که خطوط کاملا واضحی باشند.
  • طول ضلع‌های الگوی مثلث از الگوی کنج بیشتر است.
  • خطوطی که الگوی کنج را تشکیل می‌دهند همگرا هستند، یعنی جهت شکل‌گیری آنها در جهت روند است، اما در الگوی مثلث شیب خطوطی که الگو را می‌سازند برعکس خط روند هستند.

 

جمع‌بندی

الگوی کنج یکی از پرتکرارترین الگوهایی است که هم در روندهای بازار بورس و سرمایه دیده می‌شود، هم در بورس کالا و بازار فارکس و هم سایر بازارها مانند ارزهای دیجیتال. این الگو هم ادامه‌دهنده هم برگشتی است و این مسئله بستگی به نوع کنج و نوع روند ورودی به آن دارد. شاید این الگو شبیه الگوی مثلث به نظر برسد، اما تفاوت‌های ظریفی با آن دارد. به همین دلیل درک نحوه عملکرد آن از اهمیت زیادی برخوردار است.