سیگنال هیکن با کمک آر ای آی


نمودار هیکن آشی Heikin Ashi
علیرضا مهرابیان 2 سال قبل