فیلتر کاربردی برای نوسانگیری

اشتراک گذاری این مقاله
امیرعلی کافی
زمان بروزرسانی این مقاله: 2 سال قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله:

با این فیلتر میتوانید سهامی که آخرین قیمت آنها از قیمت پایانی بیشتر است را پیدا کنید و از مابین آنها سهام مورد نظر واسه نوسانگیری را خرید کنید 

 کد فیلتر را کپی و استفاده کنید

 (pl)>=(pc)*1.02 &(pl)<(tmax)

  •  در فیلتر عدد”1.02″ را مشاهده میکنید ، اگر بجای عدد 2 عدد 3 را وارد کنید فیلتر شما اختلاف های بالای 3 درصد را نشان خواهد داد

اگر بلد نیستی چطور از فیلتر استفاده کنی اینجا کلیک کن و آموزش وارد کردن فیلتر در سایت tsetmc رو یاد مشاهده کن .